OCMW Borgloon
 

 
Bijzonder comite voor de sociale dienst
 
De raad voor maatschappelijk welzijn heeft in zijn midden een bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht dat belast is met de afhandeling van alle financiële steunaanvragen onder welke vorm ook zoals leefloon, gewone financiële steun, steun aan vreemdelingen, huurwaarborgen, voorschotten op sociale uitkeringen zoals kinderbijslag, ziekte-uitkeringen, werkloosheidsvergoedingen, voorschotten op pensioen, stookoliepremies, tussenkomsten personenalarm, enz.
 
Als leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst werden verkozen:
 
  • Jo Feytons, Wolfstraat 25, 3840 Borgloon,  voorzitter OCMW
  • Joël Schoofs, Nielstraat 3, 3840 Borgloon
  • Mevrouw Ingrid Moens, Sittardstraat 35, 3840 Borgloon
     
De algemeen directeur, die belast is met de algemene leiding van het OCMW, woont de vergaderingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst bij met raadgevende stem.
Het diensthoofd van de sociale dienst licht de dossiers toe tijdens deze vergaderingen.  
 

Vergaderdatum: iedere derde dinsdag van de maand
Deze vergaderingen zijn niet toegankelijk voor publiek.

 Printer Friendly