OCMW Borgloon
 

 
Financieel beheerder

 

                                                       
 Mevrouw Lobke Vanhees
                                                       Telefoon OCMW:  012 /670729
                                                       E-mail: lobke.vanhees@ocmwborgloon.be   
         
                                                                                                                                                          
De financieel beheerder is aanwezig op dinsdag, woensdag tot 14.00 uur,
donderdag en vrijdagvoormiddag   
                

Voornaamste taken:
 1. Onder de functionele leiding van de secretaris OCMW staat zij in, in overleg met het managementteam, voor:
  • het voorontwerp van financiële nota van het meerjarenplan en het budget,
  • voorontwerp van interne kredietaanpassingen
  • voeren en het afsluiten van de boekhouding, het op^maken van de inventaris, jaarrekening
  • verzorgen van de financiële analyse en financiële beleidsadvisering
  • het thesauriebeheer.
 2. Staat in volle onafhankelijkheid in voor:
  • voorafgaande krediet - en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van het OCMW met     budgettaire en financiële impact
  • het debiteurenbeheer 
  • Kan een dwangbevel uitvaardigen met het oog op de invordering van onbetwiste en opeisbare schuldvorderingen
 3. Belast met de uitvoering van betalingen van girale uitgaven, na uitdrukkelijke betalingsopdracht van de secretaris OCMW

 

 Printer Friendly