OCMW Borgloon
 

 
Vreemdelingen

De asielzoekers die toegewezen worden door de federale overheid aan het OCMW Borgloon worden voor de duur van hun onderzoeksprocedure begeleid op vlak van opvang, huisvesting, administratie, integratie, opleidingen, tewerkstelling, financies, asielprocedure, enz. door het OCMW Borgloon

Indien zij over geen inkomen beschikken krijgen zij een maandelijkse financiële steun.
Deze bedragen maximum vanaf 01/06/2017:

Categorie 1 - samenwonende persoon

€ 589.82 per maand of € 7.077,84 per jaar

Categorie 2 - alleenstaande persoon € 884,74 per maand of € 10.616,88 per jaar
Categorie 3 - persoon die samenwoont met een gezin ten zijne laste € 1.179.65 per maand of € 14.155,80 per jaar

Naast deze steun ontvangen zij een kinderbijslag op basis van de bedragen die gelden voor de eigen inwoners (op basis van het stelsel van de werknemers).
Deze volledige kosten worden gedragen door de federale overheid en voorgefinancierd door het OCMW op voorwaarde dat de vreemdeling gehuisvest wordt binnen de gemeente.

Indien de vreemdeling elders gehuisvest wordt, ontvangt het OCMW slechts 50% van de financiële hulpverlening.

Illegalen ( vreemdelingen die uitgewezen werden of ten onrechte in het land verblijven) mogen geen enkele financiële hulp ontvangen van het OCMW doch enkel dringende medische verzorging.

Voor informatie of bij problemen veroorzaakt door vreemdelingen kan u terecht bij de volgende algemeen maatschappelijk werkers:

·      Chris Croes - 012 / 67 07 23 
 E - mail: chris.croes@ocmwborgloon.be  

·      Linda Machiels – 012 / 67.07.26 
 E - mail: linda.machiels@ocmwborgloon.be

De openinguren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z –openinguren en medewerkers.

 

 Printer Friendly