OCMW Borgloon
 

 
Leefloon

 

Indien u geen inkomen heeft of een inkomen dat lager ligt dan de volgende bedragen kan u zich wenden tot de sociale dienst om een aanvraag leefloon te doen. De bedragen van het leefloon vanaf 01/07/2018 zijn

Categorie 1 - samenwonende persoon

€ 595,13 per maand of € 7.141,58 per jaar

Categorie 2 - alleenstaande persoon € 892,70 per maand of € 10.712,38 per jaar
Categorie 3 - persoon die samenwoont met een gezin ten zijne laste € 1.230,27 per maand of € 14.763,19 per jaar

Na het ondertekenen van het aanvraagregister wordt een sociaal - financieel onderzoek gedaan en dient u een aantal bewijsstukken binnen te brengen (inkomstenbewijzen, bewijzen van uitgaven…)
Daarna kan de maatschappelijk werker het verslag maken, dat u dient te ondertekenen, en uw dossier voorleggen aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Dit comité neemt dan de beslissing inzake uw aanvraag en deze beslissing wordt u aangetekend overgemaakt.

Voor de personen die jonger zijn dan 25 jaar wordt, samen met hen, gezocht naar een passende tewerkstelling en/of opleiding. De wet op het leefloon heeft immers als hoofddoel de maatschappelijke integratie.Printer Friendly