OCMW Borgloon
 

 
Woonzorgcentrum Bloesemhof


Het woonzorgcentrum Bloesemhof ( 42 RVT – bedden en 18 ROB –bedden) zorgt voor de opvang van voornamelijk zwaar zorgbehoevende bejaarden die in de onmogelijkheid zijn verder thuis te verblijven omdat de noodzakelijke hulp en ondersteuning voor hun verzorging niet meer voorhanden zijn.
Sinds 3/9/2014 is het voormalige gebouw op Graethempoort 3A vervangen door het nieuwe gebouw op Graethempoort 3C. Hieronder een schets van het nieuwe gebouw dat nog met één vleugel is verbonden aan het oude gedeelte.  Alle 60 kamers van het woonzorgcentrum en de 4 kamers kortverblijf bevinden zich in het nieuwe gebouw. Het oude gebouw huisvest de sociale dienst OCMW en een gedeelte van het personeel van de administratie van het OCMW. Een klein deel van het oude gebouw, namelijk de kelderverdieping, het gelijkvloers en de eerste verdieping van de verbindingsvleugel maakt sinds de tweede verbouwingsfase deel uit van het nieuwe woonzorgcentrum. 
In het oude gebouw bevindt zich ook de voormalige cafetaria die nog steeds dienst doet als ontmoetingsruimte voor bewoners en families alsook voor sommige activiteiten van het woonzorgcentrum. 
 
Telefoonnummer gelijkvloers op afdeling: 012 67 08 10
Telefoonnummer 1ste verdieping op afdeling: 012 67 08 11
Telefoonnummer keuken: 012 67 08 12 
 

 
In de organisatie van het woonzorgcentrum staat de bejaarde centraal, met als voornaamste doel het creëren van een echte thuis voor de bejaarde. De kamer is voorzien van alle meubilair (bed, nachtkastje, relaxzetel, tafel, stoelen, inbouwkasten, ...). Men kan dus geen eigen meubilair meebrengen.
 
ENKELE FOTO'S VAN EEN KAMER, DAGZAAL OF VERPLEEGPOST ( Alain de Ligne)
 
Inkomhal kamer met veel kastruimte, een koelkast, het oproepsysteem , de terminal van het elektronisch zorgdossier (naast deur) en een kluis. 
 
Het bed, de tv-kast met het TV-toestel, de schuifwand die toegang geeft tot de badkamer en tegelijk de kamer afsluit van de gang voor de nodige privacy.
 
De badkamer op de kamer met toilet, armsteunen, wastafel aangepast aan rolstoelgebruikers, zeepverdeler en verschillende ingebouwde kasten voor badkamerspullen.
 
 
In de instelling zijn o.a. aanwezig:
 • 4 leefruimtes van telkens 16 personen op elke afdeling (gelijkvloers en 1ste verdieping) van 32 personen (waarvan 2 plaatsen kortverblijf per afdeling)
 • deze leefruimte is zowel bezigheidslokaal als eetruimte
 • naast elke leefruimte is er telkens een TV-hoek voor de rustige momenten
 • een eigen kapsalon (voorlopig in oud gebouw, na tweede fase in nieuwbouw)
 • eigen kinesitherapieruimte met twee kinesisten (voorlopig in oud gebouw, na tweede fase in nieuwbouw)
 • een binnenplein waardoor men kan buiten zijn zonder risico om weg te lopen
 • een eigen kerk (Graethempoort) en de aanwezigheid van een aalmoezenier (nog steeds bereikbaar via oud gebouw) 
 • 2 degelijke voldoende grote liften, waarvan 1 voor liggend vervoer van bewoners
 • een rooklokaal op de eerste verdieping voor alle bewoners 
 • 4 gemeenschappelijke badkamers met aangepaste baden en tilliften
 • elektronische verrijdbare personentilliften voor het comfortabel verplaatsen van bewoners 
 • kabeldistributie + digitale TV op elke kamer
 • mogelijkheid tot aansluiten van telefonie of internet (door bewoner particulier te regelen)
 • een koelkast op elke kamer (inbegrepen in dagprijs)
 • een kluis op elke kamer met persoonlijk instelbare code (inbegrepen in dagprijs)
 • een oproepsysteem op elke kamer en badkamer voor de veiligheid en het comfort van de bewoner
 • een elektronisch zorgdossier van elke bewoner raadpleegbaar door het personeel voor de meest recente informatie over de bewoner
 • een badkamer op elke kamer met aangepast toilet en lavabo + inbouwkasten
 • geneesheer - coördinator (CRA) die de schakel vormt tussen de individuele geneesheren en het woonzorgcentrum
 
De leefruimte met in de middag- en avondzon gelegen terras en zicht op de mooie Loonse natuur
 
 
De TV-hoek van één van de 4 leefruimtes
 
 
De balie van de verpleegpost op het gelijkvloers
 
De verzorging (terug naar inhoudstabel)
 
De verzorging gebeurt professioneel en wordt getoetst aan de gangbare kwaliteitsnormen binnen de sector. Geïntegreerde verpleging en palliatieve zorg zijn hierin twee belangrijke peilers. Permanente opleiding van het personeel is hiervoor noodzakelijk.

Het team van verpleging, verzorging, kinesitherapie en bezigheidsanimatie staat onder leiding van een hoofdverpleegkundige op elke afdeling die de zorg coördineert en superviseert.
De hoofdverpleegkundige is de centrale persoon bij wie u altijd terecht kan voor informatie over de verpleging en verzorging.

De aanwezige kinesitherapeuten proberen uw mobiliteit te verbeteren en zo lang mogelijk te bewaren terwijl de bezigheidsanimatoren trachten uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden en door een aangepast leefklimaat en huiselijkheid
te scheppen.
De coördinerende geneesheer (CRA) staat ons steam bij in de ondersteuning van het medische beleid en treedt op als tussenpersoon tussen uw arts en de instelling.

Voor de medische zorg verandert er niets in vergelijking met de thuissituatie. Uw behandelende geneesheer kan ook in het rusthuis terecht.

Het zorgmodel is up-to-date en binnen de organisatie dragen moderne managementtechnieken bij tot een efficiënt beleid.

Er zijn verschillende kanalen voor inspraak voor onze bewoners zoals rechtstreeks contact, de gebruikersraad, klachtenregister, ...
 
Vrijwilliger worden in een woonzorgcentrum is meestal een zeer bewuste keuze. 
 
Men wil zich inzetten voor anderen en tegelijk is men op zoek naar een zekere vorm van persoonlijke voldoening.

Het warme gevoel iets goed te doen voor een bewoner, een helpende hand te bieden voor de hulpbehoevende medemens, dat gevoel houdt vrijwilligers in beweging.

 Vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum kan betekenen:

 • moreel ondersteunende taken (bezoek aan een bewoner, aandacht geven, luisteren...)
 • logistiek ondersteunende taken (helpen in refter, keuken ...)
 • ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven ( helpen bij eten, bij verplaatsingen naar bvb. bezigheidsanimatie, kapel, wandeling...)

 
Voor wie interesse heeft verwijzen we naar de website vrijwilligerswerk.be. U kan ook de directeur instellingen contacteren om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek.
 
 
Kandidaat stagiairs kunnen via de directeur instellingen of via de hoofdverpleegkundige Helena Bollen informatie opvragen:
 
 • Helena Bollen, hoofdverpleegkundige eerste verdieping en verantwoordelijke voor stagiairs en vrijwilligers
 • Telefoon 012 / 67 08 11
 • E - mail: helena.bollen@borgloon.be
 
 
 
Dagprijs               (Terug naar inhoudstabel)
 
Vanaf 1 januari 2018 

  Eenpersoonskamer           52,00   EUR/dag
  Niet-inwoners (=personen gedomicilieerd buiten Borgloon, exclusief bewoners die meer dan 20 jaar in Borgloon zijn verbleven en maximaal 5 jaar weg zijn bij aanvraag):           
  Eenpersoonskamer              57,25   EUR/dag
   
  Kapsalon: ten belope van de door de externe kapper bepaalde tarieven
  Dienstvoertuig / km                                                            wettelijke forfaits      
  Kamerbediening (enkel valide O-A zonder med. redenen)     4,27 EUR/dag
  Wasserij /maand                                                                 55,00   EUR/maand
  Kabel TV abonnementskosten/maand                                   7,50   EUR/maand
   
  Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen ten belope van de meerkost t.o.v. een gewone maaltijd
   
  Kortingen
  Per dag afwezigheid                                                              -4,62    EUR/dag
  Ziekenhuisopname vanaf 31ste dag                                         -25,00 %
   
  De sociale dienst onderzoekt of u recht hebt op bijkomende tegemoetkomingen, zoals :
   • zorgverzekering (130 € per maand)
   • tegemoetkoming voor mindervaliden ( tot max. 450 € per maand)
   • tussenkomst voetverzorging (11,25 euro).
   
   We trachten zo te vermijden dat spaargelden moeten aangesproken worden om de verblijfskosten te  betalen.
   
   Een zakgeld van € 87,87 per maand wordt gegarandeerd voor deze bewoners en / of hun onderhoudsplichtigen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Een onderzoek via de sociale dienst zal uitgevoerd worden.
   
    
  Voor een aanvraag opname (inschrijving op de wachtlijst) en inlichtingen kan u zich wenden tot:  
       

  Sociale dienst, Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON

  Dorien Tack
  Op afspraak
  tel. (012) 39 83 64
  Yana Dehairs
  e-mail: yana.dehairs@borgloon.be
  Op afspraak
  tel (012)67 07 27 
    

  De openingsuren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openinguren en medewerkers

  Welke documenten moet men overhandigen alvorens tot een aanvraag over te gaan? 
  Gelieve voor een bezoek een afspraak te maken bij Dorien Tack of Yana Dehairs, maatschappelijk werkers belast en verantwoordelijk voor het opmaken van een aanvraagdossier. Hiervoor zijn volgende documenten noodzakelijk

  - identiteitskaart (of kopie beide zijden)
  - inkomstenbewijzen d.m.v. bankrekeninguittreksels (pensioen, verhuur woning, invaliditeitsuitkering, …)
  - 2 klevers van de mutualiteit
  - naam, adres en telefoonnummer van de kinderen
  - door de dokter ingevuld evaluatieformulier (Katz schaal - beschikbaar bij dokters of te downloaden op website van RIZIV)


  Directeur instellingen         (Terug naar inhoudstabel)

  Voor algemene inlichtingen en opname kan u zich wenden tot:

   
  • Christophe Restivo, directeur instellingen
  • Telefoon 012 / 39 83 62
  • E - mail: christophe.restivo@borgloon.be
  • Zitdagen: elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00 u, op dinsdagavond tot 18u
  best op afspraak

    
    
   Voorzitter OCMW

   • Johan Feytons, Graethempoort 3a, 3840 borgloon 
   • e-mail: jo.feytons@borgloon.be
   • iedere dinsdag spreekuur van 18u tot 19u
   • tel (012) 67 07 24 - gsm 0478 76 26 93 

       Het woonzorgcentrum Bloesemhof ( 42 RVT – bedden en 18 ROB –bedden) zorgt voor de opvang van voornamelijk zwaar zorgbehoevende bejaarden die in de onmogelijkheid zijn verder thuis te verblijven omdat de noodzakelijke hulp en ondersteuning voor hun verzorging niet meer voorhanden zijn.
   Sinds 3/9/2014 is het voormalige gebouw op Graethempoort 3A vervangen door het nieuwe gebouw op Graethempoort 3C. Hieronder een schets van het nieuwe gebouw dat nog met één vleugel is verbonden aan het oude gedeelte.  Alle 60 kamers van het woonzorgcentrum en de 4 kamers kortverblijf bevinden zich in het nieuwe gebouw. Het oude gebouw huisvest de sociale dienst OCMW en een gedeelte van het personeel van de administratie van het OCMW. Een klein deel van het oude gebouw, namelijk de kelderverdieping, het gelijkvloers en de eerste verdieping van de verbindingsvleugel maakt sinds de tweede verbouwingsfase deel uit van het nieuwe woonzorgcentrum. 
   In het oude gebouw bevindt zich ook de voormalige cafetaria die nog steeds dienst doet als ontmoetingsruimte voor bewoners en families alsook voor sommige activiteiten van het woonzorgcentrum. 
    
   Telefoonnummer gelijkvloers op afdeling: 012 67 08 10
   Telefoonnummer 1ste verdieping op afdeling: 012 67 08 11
   Telefoonnummer keuken: 012 67 08 12 
    

    
   In de organisatie van het woonzorgcentrum staat de bejaarde centraal, met als voornaamste doel het creëren van een echte thuis voor de bejaarde. De kamer is voorzien van alle meubilair (bed, nachtkastje, relaxzetel, tafel, stoelen, inbouwkasten, ...). Men kan dus geen eigen meubilair meebrengen.
    
   ENKELE FOTO'S VAN EEN KAMER, DAGZAAL OF VERPLEEGPOST ( Alain de Ligne)
    
   Inkomhal kamer met veel kastruimte, een koelkast, het oproepsysteem , de terminal van het elektronisch zorgdossier (naast deur) en een kluis. 
    
   Het bed, de tv-kast met het TV-toestel, de schuifwand die toegang geeft tot de badkamer en tegelijk de kamer afsluit van de gang voor de nodige privacy.
    
   De badkamer op de kamer met toilet, armsteunen, wastafel aangepast aan rolstoelgebruikers, zeepverdeler en verschillende ingebouwde kasten voor badkamerspullen.
    
    
   In de instelling zijn o.a. aanwezig:
   • 4 leefruimtes van telkens 16 personen op elke afdeling (gelijkvloers en 1ste verdieping) van 32 personen (waarvan 2 plaatsen kortverblijf per afdeling)
   • deze leefruimte is zowel bezigheidslokaal als eetruimte
   • naast elke leefruimte is er telkens een TV-hoek voor de rustige momenten
   • een eigen kapsalon (voorlopig in oud gebouw, na tweede fase in nieuwbouw)
   • eigen kinesitherapieruimte met twee kinesisten (voorlopig in oud gebouw, na tweede fase in nieuwbouw)
   • een binnenplein waardoor men kan buiten zijn zonder risico om weg te lopen
   • een eigen kerk (Graethempoort) en de aanwezigheid van een aalmoezenier (nog steeds bereikbaar via oud gebouw) 
   • 2 degelijke voldoende grote liften, waarvan 1 voor liggend vervoer van bewoners
   • een rooklokaal op de eerste verdieping voor alle bewoners 
   • 4 gemeenschappelijke badkamers met aangepaste baden en tilliften
   • elektronische verrijdbare personentilliften voor het comfortabel verplaatsen van bewoners 
   • kabeldistributie + digitale TV op elke kamer
   • mogelijkheid tot aansluiten van telefonie of internet (door bewoner particulier te regelen)
   • een koelkast op elke kamer (inbegrepen in dagprijs)
   • een kluis op elke kamer met persoonlijk instelbare code (inbegrepen in dagprijs)
   • een oproepsysteem op elke kamer en badkamer voor de veiligheid en het comfort van de bewoner
   • een elektronisch zorgdossier van elke bewoner raadpleegbaar door het personeel voor de meest recente informatie over de bewoner
   • een badkamer op elke kamer met aangepast toilet en lavabo + inbouwkasten
   • geneesheer - coördinator (CRA) die de schakel vormt tussen de individuele geneesheren en het woonzorgcentrum
    
   De leefruimte met in de middag- en avondzon gelegen terras en zicht op de mooie Loonse natuur
    
    
   De TV-hoek van één van de 4 leefruimtes
    
    
   De balie van de verpleegpost op het gelijkvloers
    
   De verzorging (terug naar inhoudstabel)
    
   De verzorging gebeurt professioneel en wordt getoetst aan de gangbare kwaliteitsnormen binnen de sector. Geïntegreerde verpleging en palliatieve zorg zijn hierin twee belangrijke peilers. Permanente opleiding van het personeel is hiervoor noodzakelijk.

   Het team van verpleging, verzorging, kinesitherapie en bezigheidsanimatie staat onder leiding van een hoofdverpleegkundige op elke afdeling die de zorg coördineert en superviseert.
   De hoofdverpleegkundige is de centrale persoon bij wie u altijd terecht kan voor informatie over de verpleging en verzorging.

   De aanwezige kinesitherapeuten proberen uw mobiliteit te verbeteren en zo lang mogelijk te bewaren terwijl de bezigheidsanimatoren trachten uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken door een zinvolle tijdsbesteding aan te bieden en door een aangepast leefklimaat en huiselijkheid
   te scheppen.
   De coördinerende geneesheer (CRA) staat ons steam bij in de ondersteuning van het medische beleid en treedt op als tussenpersoon tussen uw arts en de instelling.

   Voor de medische zorg verandert er niets in vergelijking met de thuissituatie. Uw behandelende geneesheer kan ook in het rusthuis terecht.
   Het zorgmodel is up-to-date en binnen de organisatie dragen moderne managementtechnieken bij tot een efficiënt beleid.
    
   De bewoners alsook hun familie worden geregeld geïnformeerd en beschikken over inspraakmogelijkheden.
    
   Vrijwilliger worden in een woonzorgcentrum is meestal een zeer bewuste keuze. 
    
   Men wil zich inzetten voor anderen en tegelijk is men op zoek naar een zekere vorm van persoonlijke voldoening.

   Het warme gevoel iets goed te doen voor een bewoner, een helpende hand te bieden voor de hulpbehoevende medemens, dat gevoel houdt vrijwilligers in beweging.

    Vrijwilligerswerk in het woonzorgcentrum kan betekenen:

   • moreel ondersteunende taken (bezoek aan een bewoner, aandacht geven, luisteren...)
   • logistiek ondersteunende taken (helpen in refter, keuken ...)
   • ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven ( helpen bij eten, bij verplaatsingen naar bvb. bezigheidsanimatie, kapel, wandeling...)

    
   Voor wie interesse heeft verwijzen we naar de website vrijwilligerswerk.be. U kan ook de directeur instellingen contacteren om een afspraak te maken voor een verkennend gesprek.
    
    
   Kandidaat stagiairs kunnen via de directeur instellingen of via de hoofdverpleegkundige Helena Bollen informatie opvragen:
    
   • Helena Bollen, hoofdverpleegkundige eerste verdieping en verantwoordelijke voor stagiairs en vrijwilligers
   • Telefoon 012 / 67 08 11
   • E - mail: helena.bollen@borgloon.be
    
    
    
    
   Dagprijs               (Terug naar inhoudstabel)
    
   Vanaf 1 januari 2018 

    Eenpersoonskamer           52,00   EUR/dag
    Niet-inwoners (=personen gedomicilieerd buiten Borgloon, exclusief bewoners die meer dan 20 jaar in Borgloon zijn verbleven en maximaal 5 jaar weg zijn bij aanvraag):           
    Eenpersoonskamer              57,25   EUR/dag
     
    Kapsalon: ten belope van de door de externe kapper bepaalde tarieven
    Dienstvoertuig / km                                                            wettelijke forfaits      
    Kamerbediening (enkel valide O-A zonder med. redenen)     4,27 EUR/dag
    Wasserij /maand                                                                 55,00   EUR/maand
    Kabel TV abonnementskosten/maand                                   7,50   EUR/maand
     
    Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen ten belope van de meerkost t.o.v. een gewone maaltijd
     
    Kortingen
    Per dag afwezigheid                                                              -4,62    EUR/dag
    Ziekenhuisopname vanaf 31ste dag                                         -25,00 %
     
    De sociale dienst onderzoekt of u recht hebt op bijkomende tegemoetkomingen, zoals :
     • zorgverzekering (130 € per maand)
     • tegemoetkoming voor mindervaliden ( tot max. 450 € per maand)
     • tussenkomst voetverzorging (11,25 euro).
     
     We trachten zo te vermijden dat spaargelden moeten aangesproken worden om de verblijfskosten te  betalen.
     
     Een zakgeld van € 87,87 per maand wordt gegarandeerd voor deze bewoners en / of hun onderhoudsplichtigen die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Een onderzoek via de sociale dienst zal uitgevoerd worden.
     
      
    Voor een aanvraag opname (inschrijving op de wachtlijst) en inlichtingen kan u zich wenden tot:  
         

    Sociale dienst, Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON

    Dorien Tack
    Op afspraak
    tel. (012) 39 83 64
    Yana Dehairs
    e-mail: yana.dehairs@borgloon.be
    Op afspraak
    tel (012)67 07 27 
      

    De openingsuren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openinguren en medewerkers

    Welke documenten moet men overhandigen alvorens tot een aanvraag over te gaan? 
    Gelieve voor een bezoek een afspraak te maken bij Dorien Tack of Yana Dehairs, maatschappelijk werkers belast en verantwoordelijk voor het opmaken van een aanvraagdossier. Hiervoor zijn volgende documenten noodzakelijk

    - identiteitskaart (of kopie beide zijden)
    - inkomstenbewijzen d.m.v. bankrekeninguittreksels (pensioen, verhuur woning, invaliditeitsuitkering, …)
    - 2 klevers van de mutualiteit
    - naam, adres en telefoonnummer van de kinderen
    - door de dokter ingevuld evaluatieformulier (Katz schaal - beschikbaar bij dokters of te downloaden op website van RIZIV)


    Directeur instellingen         (Terug naar inhoudstabel)

    Voor algemene inlichtingen en opname kan u zich wenden tot:

     
    • Christophe Restivo, directeur instellingen
    • Telefoon 012 / 39 83 62
    • E - mail: christophe.restivo@borgloon.be
    • Zitdagen: elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00 u, op dinsdagavond tot 18u
    best op afspraak

      
      
     Voorzitter OCMW

     • Johan Feytons, Graethempoort 3a, 3840 borgloon 
     • e-mail: jo.feytons@borgloon.be
     • iedere dinsdag spreekuur van 18u tot 19u
     • tel (012) 67 07 24 - gsm 0478 76 26 93 

           Het woonzorgcentrum Bloesemhof ( 42 RVT – bedden en 18 ROB –bedden) zorgt voor de opvang van voornamelijk zwaar zorgbehoevende bejaarden die in de onmogelijkheid zijn verder thuis te verblijven omdat de noodzakelijke hulp en ondersteuning voor hun verzorging niet meer voorhanden zijn.
     Sinds 3/9/2014 is het voormalige gebouw op Graethempoort 3A vervangen door het nieuwe gebouw op Graethempoort 3C. Hieronder een schets van het nieuwe gebouw dat nog met één vleugel is verbonden aan het oude gedeelte.  Alle 60 kamers van het woonzorgcentrum en de 4 kamers kortverblijf bevinden zich in het nieuwe gebouw. Het oude gebouw huisvest de sociale dienst OCMW en een gedeelte van het personeel van de administratie van het OCMW. Een klein deel van het oude gebouw, namelijk de kelderverdieping, het gelijkvloers en de eerste verdieping van de verbindingsvleugel maakt sinds de tweede verbouwingsfase deel uit van het nieuwe woonzorgcentrum. 
     In het oude gebouw bevindt zich ook de voormalige cafetaria die nog steeds dienst doet als ontmoetingsruimte voor bewoners en families alsook voor sommige activiteiten van het woonzorgcentrum. 
      
     Telefoonnummer gelijkvloers op afdeling: 012 67 08 10
     Telefoonnummer 1ste verdieping op afdeling: 012 67 08 11
     Telefoonnummer keuken: 012 67 08 12 
      

      
     In de organisatie van het woonzorgcentrum staat de bejaarde centraal, met als voornaamste doel het creëren van een echte thuis voor de bejaarde. De kamer is voorzien van alle meubilair (bed, nachtkastje, relaxzetel, tafel, stoelen, inbouwkasten, ...). Men kan dus geen eigen meubilair meebrengen.
      
     ENKELE FOTO'S VAN EEN KAMER, DAGZAAL OF VERPLEEGPOST ( Alain de Ligne)
      
     Inkomhal kamer met veel kastruimte, een koelkast, het oproepsysteem , de terminal van het elektronisch zorgdossier (naast deur) en een kluis. 
      
     Het bed, de tv-kast met het TV-toestel, de schuifwand die toegang geeft tot de badkamer en tegelijk de kamer afsluit van de gang voor de nodige privacy.
      
     De badkamer op de kamer met toilet, armsteunen, wastafel aangepast aan rolstoelgebruikers, zeepverdeler en verschillende ingebouwde kasten voor badkamerspullen.
      
      
     In de instelling zijn o.a. aanwezig:
     • 4 leefruimtes van telkens 16 personen op elke afdeling (gelijkvloers en 1ste verdieping) van 32 personen (waarvan 2 plaatsen kortverblijf per afdeling)
     • deze leefruimte is zowel bezigheidslokaal als eetruimte
     • naast elke leefruimte is er telkens een TV-hoek voor de rustige momenten
     • een eigen kapsalon (voorlopi


     Printer Friendly

     Gerelateerde bestanden
     BestandInfofolder WZC en CVK