OCMW Borgloon
 

 
Centrum voor Kortverblijf
Contactgegevens Centrum voor Kortverblijf in WZC Bloesemhof
 
Adres van het Kortverblijf in het Woonzorgcentrum:
Graethempoort 3C
3840 Borgloon
 
Contactadres voor reservaties Centrum voor Kortverblijf:
Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON
 
Dorien Tack
Op afspraak
tel. (012) 39 83 64
of
Yana Dehairs
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 67 07 27 
(012) 67 08 10 - Centrum voor kortverblijf Bloesemhof - gelijkvloers
(012) 67 08 11 - Centrum voor kortverblijf Bloesemhof - 1ste verdieping
(012) 67 07 22 - O.C.M.W. administratie
(012) 39 83 62 - Christophe Restivo, directeur instellingen
 
Wat is een Centrum voor kortverblijf?

Het centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere verblijft dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum. Dit betekent een tijdelijke ontlasting voor de thuis- en mantelzorg.

Het centrum voor kortverblijf met 4 individuele kamers is verbonden aan ons woonzorgcentrum Bloesemhof en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

De leeftijdsgrens voor gebruikers van een centrum voor kortverblijf is, net zoals voor de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra, vastgesteld op 65 jaar.

Hoe lang kan men in een centrum voor kortverblijf verblijven?

De gebruikers mogen maximaal 60 opeenvolgende dagen en, beschouwd over de periode van 1 kalenderjaar, in totaal maximaal 90 dagen in hetzelfde centrum opgenomen worden. Voor de berekening van het maximale aantal verblijfdagen wordt geen rekening gehouden met de dagen van onvoorziene afwezigheid.
 
Wat is de prijs van een verblijf in het centrum voor kortverblijf?

De bewoner is ter vergoeding van de huisvesting en de persoonsverzorging aan het centrum voor kortverblijf Bloesemhof een dagbedrag verschuldigd van € 52,00.

Niet – inwoners(=personen buiten Borgloon) betalen een toeslag van € 5,25 per persoon  per dag.

Voor elke dag afwezigheid wordt de dagprijs verminderd met een korting van € 4,62 per dag voor niet-gebruikte leveringen en diensten (maaltijden).

 Er wordt eveneens een terugbetaling van 25% op de dagprijs vanaf de 31ste kalenderdag bij opname in een ziekenhuis voorzien.

 Gebruikers die alleen tijdens de nacht in het centrum worden opgenomen, betalen een aangepaste verblijfsvergoeding die 25 % lager ligt dan de dagprijs voor een aanwezigheid de klok rond.

 Naast de dagprijs worden voor volgende kosten een individuele extra vergoeding aangerekend:

Aard extra vergoeding

Prijs/prestatie

 

Kapsalon

Kapsalon: ten belope van de door de externe kapper bepaalde tarieven

Dokterskosten

Volgens getuigschrift van honorarium

Apothekerskosten

Volgens geneesmiddelen- voorschrift

Dienstvoertuig

wettelijke forfaits

Kamerbediening (enkel voor valide bewoners met een O of A –profiel waarvoor geen medische redenen aantoonbaar zijn)

€ 4,27 /dag

Wasserij / maand

bedlinnen: in dagprijs

 niet-persoonlijk linnen: in dagprijs

 persoonlijk linnen:

 was door externe wasserij Bloesemhof:

 was wordt per kamer CVK behandeld door middel van aparte linnenzak

à aanrekening op factuur ten belope van de kost van de externe wasserij

Kabel TV: huur toestel + abonnementskosten/maand

€ 2,00 per begonnen schijf van 7 dagen

Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen, een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd, …) ten belope van de meerkost ten opzichte van een gewone maaltijd.

 

Hoe doe ik een aanvraag voor een opname in het centrum voor kortverblijf?

Voor een aanvraag opname (inschrijving op de wachtlijst) en inlichtingen kan u zich wenden tot:  

      

Sociale dienst, Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON

Dorien Tack
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 39 83 64
Yana Dehairs
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 67 07 27

De openingsuren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openingsuren en medewerkers

Welke documenten moet men overhandigen alvorens tot een aanvraag over te gaan?  

Gelieve voor een bezoek een afspraak te maken bij bovenstaande maatschappelijk werkers belast en verantwoordelijk voor het opmaken van een aanvraagdossier. Hiervoor zijn volgende documenten noodzakelijk

- identiteitskaart

- 2 klevers van de mutualiteit

- naam, adres en telefoonnummer van de kinderen

- door de dokter ingevuld evaluatieformulier (KATZ schaal)

 Directeur instellingen         (Terug naar inhoudstabel)


Voor algemene inlichtingen en opname kan u zich wenden tot:

 
 • Christophe Restivo, directeur instellingen
 • Telefoon 012 / 39 83 62
 • E - mail: christophe.restivo@borgloon.be
 • Zitdagen: elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00 u behalve vrijdag

 
Contactgegevens Centrum voor Kortverblijf in WZC Bloesemhof
 
Adres van het Kortverblijf in het Woonzorgcentrum:
Graethempoort 3C
3840 Borgloon
 
Contactadres voor reservaties Centrum voor Kortverblijf:
Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON
 
Dorien Tack
Op afspraak
tel. (012) 39 83 64
of
Yana Dehairs
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 67 07 27 
(012) 67 08 10 - Centrum voor kortverblijf Bloesemhof - gelijkvloers
(012) 67 08 11 - Centrum voor kortverblijf Bloesemhof - 1ste verdieping
(012) 67 07 22 - O.C.M.W. administratie
(012) 39 83 62 - Christophe Restivo, directeur instellingen
 
Wat is een Centrum voor kortverblijf?

Het centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere verblijft dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum. Dit betekent een tijdelijke ontlasting voor de thuis- en mantelzorg.

Het centrum voor kortverblijf met 4 individuele kamers is verbonden aan ons woonzorgcentrum Bloesemhof en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

De leeftijdsgrens voor gebruikers van een centrum voor kortverblijf is, net zoals voor de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra, vastgesteld op 65 jaar.

Hoe lang kan men in een centrum voor kortverblijf verblijven?

De gebruikers mogen maximaal 60 opeenvolgende dagen en, beschouwd over de periode van 1 kalenderjaar, in totaal maximaal 90 dagen in hetzelfde centrum opgenomen worden. Voor de berekening van het maximale aantal verblijfdagen wordt geen rekening gehouden met de dagen van onvoorziene afwezigheid.
 
Wat is de prijs van een verblijf in het centrum voor kortverblijf?

De bewoner is ter vergoeding van de huisvesting en de persoonsverzorging aan het centrum voor kortverblijf Bloesemhof een dagbedrag verschuldigd van € 52,00.

Niet – inwoners(=personen buiten Borgloon) betalen een toeslag van € 5,25 per persoon  per dag.

Voor elke dag afwezigheid wordt de dagprijs verminderd met een korting van € 4,62 per dag voor niet-gebruikte leveringen en diensten (maaltijden).

 Er wordt eveneens een terugbetaling van 25% op de dagprijs vanaf de 31ste kalenderdag bij opname in een ziekenhuis voorzien.

 Gebruikers die alleen tijdens de nacht in het centrum worden opgenomen, betalen een aangepaste verblijfsvergoeding die 25 % lager ligt dan de dagprijs voor een aanwezigheid de klok rond.

 Naast de dagprijs worden voor volgende kosten een individuele extra vergoeding aangerekend:

Aard extra vergoeding

Prijs/prestatie

 

Kapsalon

Kapsalon: ten belope van de door de externe kapper bepaalde tarieven

Dokterskosten

Volgens getuigschrift van honorarium

Apothekerskosten

Volgens geneesmiddelen- voorschrift

Dienstvoertuig

wettelijke forfaits

Kamerbediening (enkel voor valide bewoners met een O of A –profiel waarvoor geen medische redenen aantoonbaar zijn)

€ 4,27 /dag

Wasserij / maand

bedlinnen: in dagprijs

 niet-persoonlijk linnen: in dagprijs

 persoonlijk linnen:

 was door externe wasserij Bloesemhof:

 was wordt per kamer CVK behandeld door middel van aparte linnenzak

à aanrekening op factuur ten belope van de kost van de externe wasserij

Kabel TV: huur toestel + abonnementskosten/maand

€ 2,00 per begonnen schijf van 7 dagen

Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen, een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd, …) ten belope van de meerkost ten opzichte van een gewone maaltijd.

 

Hoe doe ik een aanvraag voor een opname in het centrum voor kortverblijf?

Voor een aanvraag opname (inschrijving op de wachtlijst) en inlichtingen kan u zich wenden tot:  

      

Sociale dienst, Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON

Dorien Tack
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 39 83 64
Yana Dehairs
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 67 07 27

De openingsuren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openingsuren en medewerkers

Welke documenten moet men overhandigen alvorens tot een aanvraag over te gaan?  

Gelieve voor een bezoek een afspraak te maken bij bovenstaande maatschappelijk werkers belast en verantwoordelijk voor het opmaken van een aanvraagdossier. Hiervoor zijn volgende documenten noodzakelijk

- identiteitskaart

- 2 klevers van de mutualiteit

- naam, adres en telefoonnummer van de kinderen

- door de dokter ingevuld evaluatieformulier (KATZ schaal)

 Directeur instellingen         (Terug naar inhoudstabel)


Voor algemene inlichtingen en opname kan u zich wenden tot:

 
 • Christophe Restivo, directeur instellingen
 • Telefoon 012 / 39 83 62
 • E - mail: christophe.restivo@borgloon.be
 • Zitdagen: elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00 u behalve vrijdag

 
Contactgegevens Centrum voor Kortverblijf in WZC Bloesemhof
 
Adres van het Kortverblijf in het Woonzorgcentrum:
Graethempoort 3C
3840 Borgloon
 
Contactadres voor reservaties Centrum voor Kortverblijf:
Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON
 
Dorien Tack
Op afspraak
tel. (012) 39 83 64
of
Yana Dehairs
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 67 07 27 
(012) 67 08 10 - Centrum voor kortverblijf Bloesemhof - gelijkvloers
(012) 67 08 11 - Centrum voor kortverblijf Bloesemhof - 1ste verdieping
(012) 67 07 22 - O.C.M.W. administratie
(012) 39 83 62 - Christophe Restivo, directeur instellingen
 
Wat is een Centrum voor kortverblijf?

Het centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere verblijft dag en nacht of alleen ’s nachts in het centrum. Dit betekent een tijdelijke ontlasting voor de thuis- en mantelzorg.

Het centrum voor kortverblijf met 4 individuele kamers is verbonden aan ons woonzorgcentrum Bloesemhof en biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale contacten met andere bewoners.

De leeftijdsgrens voor gebruikers van een centrum voor kortverblijf is, net zoals voor de woonzorgcentra en de dagverzorgingscentra, vastgesteld op 65 jaar.

Hoe lang kan men in een centrum voor kortverblijf verblijven?

De gebruikers mogen maximaal 60 opeenvolgende dagen en, beschouwd over de periode van 1 kalenderjaar, in totaal maximaal 90 dagen in hetzelfde centrum opgenomen worden. Voor de berekening van het maximale aantal verblijfdagen wordt geen rekening gehouden met de dagen van onvoorziene afwezigheid.
 
Wat is de prijs van een verblijf in het centrum voor kortverblijf?

De bewoner is ter vergoeding van de huisvesting en de persoonsverzorging aan het centrum voor kortverblijf Bloesemhof een dagbedrag verschuldigd van € 52,00.

Niet – inwoners(=personen buiten Borgloon) betalen een toeslag van € 5,25 per persoon  per dag.

Voor elke dag afwezigheid wordt de dagprijs verminderd met een korting van € 4,62 per dag voor niet-gebruikte leveringen en diensten (maaltijden).

 Er wordt eveneens een terugbetaling van 25% op de dagprijs vanaf de 31ste kalenderdag bij opname in een ziekenhuis voorzien.

 Gebruikers die alleen tijdens de nacht in het centrum worden opgenomen, betalen een aangepaste verblijfsvergoeding die 25 % lager ligt dan de dagprijs voor een aanwezigheid de klok rond.

 Naast de dagprijs worden voor volgende kosten een individuele extra vergoeding aangerekend:

Aard extra vergoeding

Prijs/prestatie

 

Kapsalon

Kapsalon: ten belope van de door de externe kapper bepaalde tarieven

Dokterskosten

Volgens getuigschrift van honorarium

Apothekerskosten

Volgens geneesmiddelen- voorschrift

Dienstvoertuig

wettelijke forfaits

Kamerbediening (enkel voor valide bewoners met een O of A –profiel waarvoor geen medische redenen aantoonbaar zijn)

€ 4,27 /dag

Wasserij / maand

bedlinnen: in dagprijs

 niet-persoonlijk linnen: in dagprijs

 persoonlijk linnen:

 was door externe wasserij Bloesemhof:

 was wordt per kamer CVK behandeld door middel van aparte linnenzak

à aanrekening op factuur ten belope van de kost van de externe wasserij

Kabel TV: huur toestel + abonnementskosten/maand

€ 2,00 per begonnen schijf van 7 dagen

Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementen, een speciale maaltijd ter vervanging van de normale maaltijd, …) ten belope van de meerkost ten opzichte van een gewone maaltijd.

 

Hoe doe ik een aanvraag voor een opname in het centrum voor kortverblijf?

Voor een aanvraag opname (inschrijving op de wachtlijst) en inlichtingen kan u zich wenden tot:  

      

Sociale dienst, Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON

Dorien Tack
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 39 83 64
Yana Dehairs
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 67 07 27

De openingsuren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openingsuren en medewerkers

Welke documenten moet men overhandigen alvorens tot een aanvraag over te gaan?  

Gelieve voor een bezoek een afspraak te maken bij bovenstaande maatschappelijk werkers belast en verantwoordelijk voor het opmaken van een aanvraagdossier. Hiervoor zijn volgende documenten noodzakelijk

- identiteitskaart

- 2 klevers van de mutualiteit

- naam, adres en telefoonnummer van de kinderen

- door de dokter ingevuld evaluatieformulier (KATZ schaal)

 Directeur instellingen         (Terug naar inhoudstabel)


Voor algemene inlichtingen en opname kan u zich wenden tot:

 
 • Christophe Restivo, directeur instellingen
 • Telefoon 012 / 39 83 62
 • E - mail: christophe.restivo@borgloon.be
 • Zitdagen: elke werkdag van 9.00u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.00 u behalve vrijdag

 
Contactgegevens Centrum voor Kortverblijf in WZC Bloesemhof
 
Adres van het Kortverblijf in het Woonzorgcentrum:
Graethempoort 3C
3840 Borgloon
 
Contactadres voor reservaties Centrum voor Kortverblijf:
Graethempoort 3a, 3840 BORGLOON
 
Dorien Tack
Op afspraak
tel. (012) 39 83 64
of
Yana Dehairs
Iedere werkdag van 08.30-12.30
tel. (012) 67 07 27 


Printer Friendly