OCMW Borgloon
 

 
Personen met een handicap

 

Personen die wegens ziekte of handicap niet in staat zijn zelf een inkomen te vergaren en/of niet kunnen instaan voor de eigen verzorging kunnen een aanvraag doen voor één van volgende tegemoetkomingen:

  • inkomensvervangende tegemoetkoming,
  • integratietegemoetkoming,
  • tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

De aanvragen worden behandeld op basis van de medische en de financiële toestand van de aanvrager.

In bepaalde gevallen kan men aan de hand van deze aanvragen enkele sociale voordelen genieten.  Het betreft onder andere:

  • een parkeerkaart,
  • een sociaal telefoontarief,
  • een vrijstelling heffing oppervlaktewater,
  • sociaal tarief elektriciteit en gas,
  • sociaal tarief kabeltelevisie,
  • vrijstelling btw bij aankoop van een wagen,
  • vermindering onroerende voorheffing.

 

Voor meer informatie en voor de aanvragen kan u terecht bij onze maatschappelijk werkers:
 

De openinguren van de sociale dienst OCMW kan u terugvinden onder de rubriek Sociaal Huis – dienstverlening A-Z – openinguren en medewerkers

 Printer Friendly