OCMW Borgloon
 

 
Voorzitter
 
                                                                                 
                                                                                                
 Jo Feytons, Wolfstraat 25, 3840 Borgloon
Telefoon OCMW: 012/ 67 07 24 
 Telefoon privé: 0478/76 26 93
   E-mailadres: jo.feytons@borgloon.be
 
 

Spreekuur: iedere dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 uur  (niet in juli en augustus)
( ingang links van de hoofdingang WZC Bloesemhof)

Voornaamste bevoegdheden:

  1. Belast met de uitvoering van de beslissingen van de diverse beleidsorganen van het OCMW zoals de raad en het bijzonder comité voor de sociale dienst
  2. Kan in dringende gevallen zelf tot dringende hulpverlening beslissen na advies van de sociale dienst
  3. Roept de vergaderingen van alle beleidsorganen bijeen en stelt de dagorde vast
  4. Ondertekent samen met de secretaris OCMW alle uitgaande briefwisseling, stukken, akten, bekendmakingen 
  5. Is verantwoordelijk voor de zorg van het archief
  6. Woont met raadgevende stem de vergaderingen bij van het managementteam van het OCMW
  7. Woont de vergaderingen van het schepencollege bij.
  8. Is eveneens schepen van sociale zaken, gezin, welzijn en gehandicaptenbeleid          

 Printer Friendly